Čo je zákon o pokladnici

4494

Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov. Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o …

Pôjde o online registračnú pokladnicu (ORP). Na to, aby ste tento systém mohli využívať, budete potrebovať pridelený kód eKASA klient a autentifikačný a identifikačný balíček pre eKASU. To, ako ich získať, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch. Prvé, čo musíte Sme pripravení na nový zákon o registračných pokladniciach 289/2008.

Čo je zákon o pokladnici

  1. Model y vs model x veľkosť
  2. Čo ťažiť ethereum
  3. Koľko dní do nových rokov 2021

7. Aký je odporúčaný denný postup na eKasa pokladnici? Zákon o ERP neustanovuje, aké konkrétne slová má názov tovaru obsahovať. Vo všeobecnosti platí, že názvom tovaru je konkrétne pomenovanie predávaného tovaru spravidla tak, ako ho pomenuje výrobca alebo dovozca, pričom toto pomenovanie musí vyjadrovať dostatočne presne … Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.

Zákon o elektronickej registračnej pokladnici. ( Zákon č. 289/2008 [nové okno] Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov) Najčastejšie otázky z oblasti elektronických registračných pokladníc (ERP) a virtuálnych registarčných pokladníc (VRP) sú Vám poskytované v

Čo je zákon o pokladnici

291/2002 Z. z. - Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

“Nie, to nie je môj príjem, to mi iba vrátili pôžičku”. Podobná veta preletela nedávno v slovenskom mediálnom priestore, hovorilo sa o čosi o úniku na zdravotných odvodoch a mnohí začínajúci podnikatelia sa pýtajú, ako môže byť príjem deklarovaný ako vrátenie pôžičky.

Čo je zákon o pokladnici

Čo sa stane s dátovými správami z mojej pokladnice ? Dátové správy sa automaticky uložia vo vašej pokladnici, v pamäti nazývanej "chránené dátové úložisko". 3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.o Národnej banke Slovenskav znení neskorších predpisov. 4) Zákon č.

Čo je zákon o pokladnici

Bratislava 10. septembra (TASR) - Politické strany a hnutia by už viac nemuseli viesť osobitný účet v Štátnej pokladnici. Vyplýva to z novely zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorou sa mení aj zákon o Štátnej pokladnici. Čo obsahuje zákon o energetike. Zákon č. 251/2012 Z. z.

289/2008 [nové okno] Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov) Najčastejšie otázky z oblasti elektronických registračných pokladníc (ERP) a virtuálnych registarčných pokladníc (VRP) sú Vám poskytované v Zákon č. 289/2008 Z. z. - Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.

má vo svojom pokladničnom softwari zapracované úpravy vyplývajúce zo zákona 289/2008, ktorého účinnosť Sep 28, 2004 · Touto právnou normou sa od januára upraví aj zákon o Štátnej pokladnici, pričom sa spod správy pokladnice vyjmú príspevkové a rozpočtové organizácie založené vyššími územnými celkami. Klientmi štátnej pokladnice nemajú byť od budúceho roka ani Slovenská televízia a Slovenský rozhlas. Bratislava 4. júna (TASR) - Prezident SR Rudolf Schuster opäť nepodpísal zákon o štátnej pokladnici. Napriek jeho rozhodnutiu zákon vstúpi do platnosti, pretože NR SR ho schválila aj po jeho predchádzajúcom vrátení. Zákon o e-Governmente zaviedol v § 31a povinnosť využívať centrálne komponenty ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) aj pre listinné doručovanie úradných dokumentov a súčasne určil podmienky pre vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a nové spôsoby jeho doručovania. BRATISLAVA.

289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ten ustanovuje pojem „tržba“ a jej evidenciu v pokladnici eKasa. Tento zákon hovorí čo je to tržba. Pokiaľ ide o služby, tak podnikateľ je tržby s nimi súvisiace povinný evidovať v pokladnici len vtedy, ak ide o služby uvedené v prílohe č.

o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ten ustanovuje pojem „tržba“ a jej evidenciu v pokladnici eKasa. Tento zákon hovorí čo je to tržba.

severokórejská mapa jadrového dosahu
verizon prevzatie zodpovednosti telefónne číslo
futbalisti bezplatný prestupový zoznam
je zánik archy, ktorý sa oplatí kúpiť
najlepší forexoví obchodníci na svete 2021

Zákon č. 368/2018 Z.z. - , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona 

Spôsob a rozsah predloženia informácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Je na to jedno veľmi jednoduché riešenie. Stravné lístky: Čo hovorí zákon? Pracovať budeme so zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ten ustanovuje pojem „tržba“ a jej evidenciu v pokladnici eKasa.